งานออกแบบระบบดับเพลิง ระบบสุขภิบาล ระบบระบายอากาศ

 รับทำแบบและรายการคำนวณงานระบบโรงงาน

  • ระบบดับเพลิงภายในอาคาร, โรงงาน, โรงไฟฟ้าเช่น Fire pump, Sprinkler system, Pre-action system, Deluge system, Stand pipe and Hose system, Fire hydrant ตามมาตรฐาน NFPA และกฎหมายไทย
  • ระบบสุขาภิบาลในอาคาร, โรงงาน, โรงไฟฟ้า เช่น ระบบประปา, ระบบระบายน้ำทิ้ง, ระบบระบายน้ำฝน
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในอาคาร, โรงงาน, โรงไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบ Chiller, Split type, ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

 

รับตรวจสอบเพื่อ/และรับรองแบบเครื่องกลโดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญเพื่อยื่นขอ EIA, กนอ, ต่อใบอนุญาตโรงงาน, ขยายโรงงาน

  • ระบบดับเพลิง (Fire protection system)
  • ระบบสุขาภิบาล (Sanitary system)
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC system)

 

ดำเนินการโดยทีมวิศวกรเครื่องกลผู้ชำนาญการ สนใจติดต่อ คุณพัฒนพันธุ์ - โทร 082-414-1499 (Hot line) หรืออีเมล info@tosthailand.com

 

 

Visitors: 152,323