งาน CNC เหล็ก อะลูมิเนียม มีข้อควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

ข้อควรทราบก่อนเริ่มสั่งงาน CNC โลหะ

 

งาน CNC โลหะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CNC เหล็กเกรดต่างๆ (SS400, S45C, S50C, SCM4, SUJ), CNC อะลูมิเนียมเกรดต่างๆ (AL1100, AL2025, AL5025, AL5083, AL6061, AL6062, AL6063, AL6065, AL7075), CNC ทองเหลือง, CNC ทองแดง, ไทเทเนียม และโลหะอีกมากมายนั้น หลายๆ เคสผู้ทำงานจะพบว่า ชิ้นงาน CNC ที่ผลิตออกมาไม่ได้คุณภาพอย่างที่ต้องการ เช่น ผิวงานไม่สวยงาม, มุมหรือส่วนโค้งจากการกัดงานไม่ได้ตามแบบ, ชิ้นงานใช้เวลาผลิตนานเกินควร หรือ ต้นทุนวัสดุในการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าที่ประเมินไว้

 

ก่อนจะเริ่มออกแบบหรือสั่งผลิตงานโลหะด้วยกระบวนการ CNC นั้น ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้การออกแบบผลิตงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

 

1) งานที่ออกแบบ เหมาะสมที่จะหาวัสดุมาผลิตด้วย CNC หรือไม่? 

การผลิตชิ้นงานด้วย CNC นั้น เป็นที่เข้าใจกันว่า คือ การผลิตด้วย CNC Milling หรือใช้เครื่อง Milling ในการกัดชิ้นงานโดยควบคุมด้วย NC Program โดยวัสดุตั้งต้นที่ทำมาใช้ส่วนมากจะเป็นวัสดุก้อน ดังนั้นผู้ออกแบบชิ้นงานต้องพิจารณาว่า ชิ้นงานที่ออกแบบนั้น มีวัสดุขนาดมาตรฐานในท้องตลาดที่รองรับหรือไม่ เช่น ชิ้นงานเป็นลักษณะแผ่น ก็ไม่ควรใช้ CNC ในผลิต แต่ควรไปดูเป็นงานตัดพับแทน หรือ ชิ้นงานไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่เกินไปที่จะหาวัสดุในท้องตลาดได้ งานกลึง CNC 

 

2) งานที่ออกแบบ มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถผลิตด้วย CNC หรือไม่? 

การผลิตชิ้นงานด้วย CNC นั้น จะมีข้อจำกัดบางจุดที่ผลิตไม่ได้ เช่น มุมภายในที่เป็นมุมเหลี่ยม CNC Milling จะผลิตไม่ได้ เพราะการกัดด้วย CNC จะเกิด R ส่วนโค้งจากดอกกัด หรือ จุดที่เป็น Undercut ที่หัวกัดไม่สามารถป้อนมีดเข้าไปได้ หากมีจุดเหล่านี้ การผลิตด้วย CNC Milling ก็ทำได้ลำบาก 

 

3) งานที่ออกแบบ มีกระบวนการผลิตด้วย CNC ในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่

หลายครั้งมักพบว่า ระยะเวลาในการผลิตด้วย CNC นั้นค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากชิ้นที่ผลิตมีความซับซ้อน มีความละเอียดสูง นำมาสู่กันกำหนดค่าการผลิตใน NC Program ที่ต้องละเอียดตามไปด้วย เช่น ต้องมีการเปลี่ยน Tool ค่อนข้างเยอะเพื่อกัดงาน, ต้องมีการ Feed Tool ที่ป้อนค่าที่ละเอียดเพื่อเก็บงานและคุมค่า error ต้องมีการจับพลิกชิ้นงานไปมาหลายรอบ นำมาสู่การตั้งเครื่องตั้งโปรแกรมหลายครั้ง หรือ ต้องทำอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานเพิ่มเติม เป็นต้น

 

หลักๆ 3 ข้อนี้ เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่ผู้ออกแบบควรพิจารณา เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาหารือกับผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งจะทำให้ได้รับคำแนะที่เหมาะสม เช่น อาจลองผลิตชิ้นงานจากงาน CNC พลาสติกดูก่อนที่จะผลิตงานจริง หรือ ปรับแบบปรับวิธีการผลิตให้สอดคล้องกับการผลิตด้วย CNC เหล่านี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ โปรเจคนักศึกษา

 

 


 • kaizen_CNC_Milling_ทำงานตามแบบ_ไคเซ็น.jpg
  ผู้ประกอบการ SME จะบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างไร? สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME นั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจล้วนมีความสำคัญ เพราะนั้นหมายถึง กำไร-ขา...

 • piping_duct_platform_02.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 1) ครั้งที่แล้วได้พูดเกริ่นถึงการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SME โดยการใช้เทคนิคไคเซ็น และมีการยกตัวอย่างเล็กน้อยให้เห็นภาพ มาต...

 • cnc_milling_jig_edm_31.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 2) บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเทคนิค “เลิก” ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทคนิคง่ายๆ ของการทำไคเซ็นสำหรับผู้ประกอบการ SME สาเหตุที่ “เ...

 • cnc_milling_jig_edm_09.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 3) ได้กล่าวถึงการใช้เทคนิคไปแล้ว 2 เทคนิค นั้นคือ “เลิก” และ “ลด” แต่ถ้าหากไม่ว่าจะ เลิก หรือ ลด ก็...

 • SCM_CNC_Milling_มิลลิ่ง_บริหาร_Supply_Chain.jpg
  ระบบ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้านวัตกรรม ความไม่แน่นอนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้านวัตกรรมทั้งหลาย ฉะนั้นระบบ Supply Chain ที่สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างมีประสิทธิ...

 • CNC_Milling_กลึง_มิลลิ่ง_งานพาร์ท_ชิ้นส่วน.jpg
  มีดตัด มีดกลึง กับอายุการใช้งานที่ควรทราบ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรประเภท CNC ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด ย่อมต้องใช้มีดตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นไปตา...

 • Tool_life_มีดกัด_รับกลึงงาน_ทำงานตามแบบ_CNC.jpg
  การสึกหรอของมีดตัด กับการอายุการใช้งาน การสึกหรอของคมตัดจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า มีดมีการหมดสภาพเกินกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขนาดของการสึกหรอของคมตัดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณอายุการใช้...

 • cnc_laser_cut_bending_02.jpg
  "เหล็ก" เหมือนกัน แต่อาจเข้าใจไม่เหมือนกัน เรามักจะพบว่า "เหล็ก" ที่เราเข้าใจนั้น มีคำที่เรียกในภาษาช่างแตกต่างไปจากศัพท์วิชากรพอสมควร ซึ่งมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิ...

 • Hardened_Steel_ความแข็ง_เหล็ก_โลหะ.jpg
  ความแข็งเหล็กตามมาตรฐานต่างๆ "เหล็ก" เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่้วไป การเลือกใช้เหล็กให้ถูกประเภทมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงคุณภาพของชิ้นงานและต้นทุนการผลิตด้ว...

 • steel_sheet_เหล็กแผ่น_งานเหล็ก_ทำตามแบบ.jpg
  น้ำหนักเหล็กแผ่น เพื่อการประเมินการทำงาน เหล็กแผ่นเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการทำงานโลหะ ประเภทงานเหล็กผลิตตามแบบ เช่น ตู้เหล็ก ชั้นเหล็ก ชั้นวางอุปกรณ์ งานโครงสร้าง แพล็ตฟอร์ม ขาฉิ่ง...

 • EDM_CNC_กัดงาน_พาร์ทโลหะ_งานโลหะ.jpg
  EDM หรือ Electrical Discharged Machine คืออะไร? EDM หรือ Electrical Discharge Machine นั้นหมายถึง เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้...

 • Laser_cutting_ตัดเลเซอร์_ทำงานตามแบบ_พับงาน_พับโลหะ.jpg
  ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser) เลเซอร์ หรือ Laser นั้นย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการอธิบายถึง การกระตุ้นให้รังสีมีการแผ่และมีทิศท...

 • hardening_ชุบแข็ง_เหล็ก_CNC_งานกัด_กลึง_ทำงานตามแบบ.jpg
  การชุบแข็งคืออะไร? (What is the harderning?) การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรนั้น นอกจากจะต้องมีความละเอียดถูกต้องตามแบบกำหนดไว้เพื่อให้สามารถประกอบและใช้งานกันได้พอดีแล้ว จำเป็นต้องพ...

 • costchart3.gif
  ความคุ้มค่าในการลงทุน เราจะพิจารณาจากจุดคุ้มทุนเป็นหลัก สำหรับผู้ประกอบการ SME เรื่องการลงทุนและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะผู้ประกอบการส่วนมากมักมีสายป่านไม่ยาว เงิ...

 • arc_welding.jpg
  การเชื่อมโลหะ (MetalWelding) การเชื่อมโลหะ หมายถึง กรรมวิธีกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้ติดกันอย่างแข็งแรงสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสำคัญในงานโลหะ โดยเฉพาะงานโลหะที่ทำตา...

 • steel_SS400_SKD51_AISI420_SUS304_cnc_milling.jpg
  เหล็กที่ใช้อุตสาหกรรมการผลิต มีอะไรกันบ้าง? เหล็กและเหล็กกล้าสามารถทําการผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ด้วยการผสมวัสดุอื่นๆ ลงไป และการผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) เพื่อให้...

 • steel_cnc_scm41_ss400.jpg
  ต่อจากบทความที่แล้ว เหล็กทำลูกปืน (Bearing Steel : SUJ2) ส่วนประกอบสำคัญ : C = 0.95-1.1%, Ch = 1.3-1.6%, Si = 0.15-0.35%, Mn <0.5% มาตรฐานเทียบเท่า : AISI = 52100, DIN = 3505, ...

 • cad_cam_cnc_ทำงานตามแบบ_งานกลึง_กัด_มิลลิ่ง_milling.jpg
  CNC CAD CAM คืออะไร? การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาขึ้นตามไปด้วย การประยุกต์ใช้ระบบคอมพ...

 • jig_fixture_cnc_milling_edm.jpg
  Jig & Fixture (จิ๊ก และ ฟิกเจอร์) คืออะไร? Jig & Fixture หมายถึง อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการจับยึดช...

 • ip_ratings_พับกล่องเหล็ก_ทำตู้เหล็กตามแบบ.jpg
  มาตรฐาน IP สำหรับตู้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ IP ย่อมาจากIngress Protection Ratingsหมายถึง มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลาย เป็นกา...

 • qcad_cad_2d_cnc_drawing.png
  โปรแกรมสำหรับเขียนแบบฟรีๆ มีอะไรบ้าง? หากถามถึงโปรแกรมเขียน CAD เราย่อมนึกถึงโปรแกรม Autocad ของค่าย Autodesk ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า เกือบทุกคนย่อมต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้เ...

 • กลึงเกลียว_คำนวณเกลียว.JPG
  เกลียว คืออะไร? เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานในลักษณะวนไปรอบๆ แกนงาน ซึ่งจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้ โดยมีระยะทางการวนและระยะห่างของสันหรือร่องที่ี่สม่ำเสมอตลอด...

 • SMT_Cassette_Feeder_Cart_รถเก็บ_รับทำ.JPG
  SMT : Surface Mount Technology คืออะไร? SMT ย่อมาจากคำว่า Surface Mount Technology หมายถึง เทคโนโลยีการผลิตด้วยการวางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน ซึ่งผิวงานที่ว่าจะหมายถึง แผ่น...

 • Ergo010.gif
  การยศาสตร์หรือ เออร์กอนอมิกส์ (ergonomics) เป็นคำมาจากภาษากรีก เกิดจากคำว่า "ergon"ที่หมายถึง "งาน"และคำว่า "nomos"ที่แปลว่า "กฎตามธรรมชาติ" ดังนั้น ergonomics จึงอาจแปลได้ว่าสภาพก...

 • Gantry084_001.jpg
  หนึ่งในปัญหาของผู้ประกอบการรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร งานโลหะ CNC ในกลุ่มงานประเภท JIG หรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในมิติต่างๆ คือการที่จะนำ JIG หรือชิ้นงานนั้นๆ ไปตรวจวัดความถูกต้อ...

 • star wheel.jpg
  ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมการบรรจุ เรามักได้ยินคำว่า Starwheel อยู่บ่อยครั้ง Star wheel (สตาร์วีล) เป็นคำที่ใช้เรียกชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นจานหรือถาด มีการเซ...

 • โครงงาน_โปรเจค_นักศึกษา_CNC.jpg
  โครงงานนักศึกษา หรือโปรเจคนักศึกษา คืออะไร? คิดว่าหลายๆ คนเคยผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษากันมา ผมเองก็เช่นกัน ทั้งชีวิตการเป็นนักศึกษาอาชีวะ, มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที...

 • POM_CNC_Plastic.jpg
  พลาสติก POM กับงาน CNC พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว พลาสติก คือ สารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุ...

 • pipe_tube_ท่ออุตสาหกรรม.jpg
  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุท่อ ในงานท่ออุตสาหกรรมนั้น ผู้ออกแบบระบบท่อจำเป็นต้องเลือกใช้ท่อที่จะติดตั้งให้เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาว่าควรจะใช้ท่อประเภทใดนั้น จะมี 4 ประเด็...

 • star_rotary_filling_wheel.jpg
  เครื่องบรรจุขวดแบบโรตารี่ (Rotary Filling Machine) เครื่องดื่มต่างๆ ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมักจะพบลักษณะบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดอยู่ไม่...

 • surface_grinding2.JPG
  การเจียระไน (Glinding) คืออะไร? การเจียระไน เป็นกระบวนการลำเลียงเศษตัดออกจากชิ้นงานด้วยการขัดสี ซึ่งสารขัดสีจะประกอบรวมกันเป็นล้อหินขัด และนำมาขัดสีที่ผิวงานด้วยความเร็วขอบที่สูงม...

 • Plastic ploymer production.jpg
  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก การขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ 1. การฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding machine)เป็นวิธีการขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกที่กำลังห...

 • Stainless_สแตนเลส_ทำงานตามแบบ_ตามสั่ง.jpg
  สเตนเลส (Stainless) คืออะไร? “สแตนเลส” หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” คือ โลหะเหล็กในกลุ่มที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง โดยสแตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคา...

 • medical-equipment-failure.jpg
  ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุที่ใช้ในงานด้านการแพทย์ เพื่อช่วยหรือประกอบการรักษาผู้ป่วย หรือเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในหน่วยงานด้านการแพทย์ ที่ไม...

 • 23128_Hot-rolled_steel_coil.jpg
  การขึ้นรูปโลหะ เป็นกระบวนการผลิตกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรม เพราะวัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ในกลุ่มโหละนั้น ก่อนจะนำมาใช้งานได้ก็ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรือแปรรูปมาเสียก่อน เช่นเหล็กแผ่นที...

 • adjustable_feet-ขาฉิ่ง-ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  ขาปรับระดับเครื่องจักร หรือขาฉิ่ง คืออะไร? ขาปรับระดับ (Adjustable Feet / Ajustable Foot / Leveling Feet / Leveling Foot) หรือที่เรารู้จักกันในภาษาช่างว่า ขาฉิ่ง นั้น คือ อุปกรณ์ท...

 • gasket_ปะเก็น_seal_ซีล.jpg
  ปะเก็น หรือ Gasket คือ วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น ใช้ประกอบในชิ้นส่วนเพื่อกั้นระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำมาประกบติดกัน หน้าที่ปะเก็นใช้ป้องกันการรั่วไหลของของเหลว (หรือในบาง...

 • จำหน่าย_ขาย_พลาสติกวิศวกรรม_POM_PE_Nylon_Superlene_ABS_07.jpg
  การเลือกใช้พลาสติกวิศวกรรม พลาสติก (Plastic) คือสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติซึ่งพลาสติกทำมาจาก น้ำมันดิบ,ก๊าซธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อปรับปรุ...

 • รถลากพาเลท_HAND_PALLET_TRUCK_FORKLIFT_แฮนด์ลิฟท์_01.jpg
  ส่วนประกอบของรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่รู้เราเรียกกันติดปากว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือ อุปกรณ๋ที่ไว้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยการใ...

 • รถลากพาเลท_แฮนด์ลิฟท์_nakano.jpg
  ชนิดของล้อสำหรับรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่เราเรียกกันว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือเครื่องมือที่ไว้ใช้ลากหรือเคลื่อนย้ายพาเลท หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากจ...

 • IMG_2113Small_zps129ffdcf.jpg
  ความสามารถในการรับน้ำหนักของขาฉิ่ง ขาปรับระดับ ดูจากอะไร? ปกติแล้ว การเลื่อกใช้ขาปรับระดับ (Adjustable foot) ให้เหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากลักษณะของงานและพื้นที่จะวาง ถ้าโครงสร้างของ...

 • adjustable_leveling_foot_feet_ขาฉิ่ง_ขาปรับระดับ_ขาเครื่องจักร_สเตนเลส_เหล็ก_เฟอร์นิเจอร์_ราคาถูก_ขายส่ง_05-resize.jpg
  ขาฉิ่ง หรือขาตั้งเครื่องจักร รับน้ำหนักได้อย่างไร? ในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น มีรูปแบบของขาฉิ่ง / ขาตั้งเครื่องจักร (Adjustable Feet) มากมายหลายแบบ แต่หากสังเกตดูเรามักจะพบว่า ปลายขาฉิ...

 • 1470678354431.jpg
  วัสดุตกแต่งผนังแบบ 3 มิติ คืออะไร? การตกแต่งผนังที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือร้านรวงต่างๆ นั้น แต่ก่อนจะใช้การตกแต่งผนังจากวัสดุจริงๆ เช่น ถ้าต้องการผนังลายอิฐก็จ...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_011-resize.jpg
  การชุบโลหะ คืออะไร? หลายท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานโลหะ คงเคยผ่านตาผ่านหูมาแล้วกับคำว่า "ชุบโลหะ" หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น "ชุบซิงค์" "ชุบอีเอ็น-ชุบ EN" "ชุบโครม 3 - CrII...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_016-resize.JPG
  การรมดำ คืออะไร? รมดำ (Blackening / Black Oxide) คือ การนำวัสดุโลหะประเภทเหล็กมาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ที่จะเปลี่ยนผิวเหล็กไปเป็นสารประกอบในกลุ่มFeO(OH) ...

 • ชุบEN_ชุบนิเกิล_ชุบนิกเกิล_รมดำ_อะโนไดซ์_02.jpg
  การชุบ EN คืออะไร? หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า "ชุบ EN" กันมาบ้าง อาจจะเข้าใจเบื้องต้นว่า คงหมายถึงประเภทของการชุบผิวโลหะแบบหนึ่ง แต่อาจไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดว่า คืออะไร? มีประ...

 • ขาปรับระดับ_M16_M20_ขาฉิ่งเครื่องจักร.jpg
  เครื่องจักรขนาดใหญ่ ใช้ขาปรับระดับแบบใดจึงจะเหมาะสม? เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเครื่องตั้งแต่ 2-5 ตัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CNC เครื่อง SMT เครื่อง Hydrolic Pressing หรืออื่นๆ ...

 • PROD_101_lg.jpg
  เครื่องจักรใหญ่-ตู้สวิทช์บอร์ด-ใช้ขาปรับแบบไหน? โดยปกติแล้วเครื่องจักร หรือตู้ไฟ ตู้สวิทช์บอร์ดที่มีน้ำหนักมากๆ จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งขาปรับระดับ ซึ่งหากมีน้ำหนักมากๆ ผู้ผลิตก็ม...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รมดำเหล็ก_05.jpg
  รมดำทองเหลือง หรือ รมดำทองแดง คืออะไร? รมดำทองเหลือง (Brass Black Oxide) หรือรมดำทองแดง (Copper Black Oxide) คือ การทำให้ผิวโลหะที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเ...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รับรมดำทองเหลือง.jpg
  ทองเหลืองรมดำ หรือ ทองแดงรมดำ ทำไปเพื่ออะไร? เรามักพบเห็นชิ้นงานที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง ที่มีลักษณะเก่าๆ ดูโบราณๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ทองแดงเก่า มักจะมี...

 • ตู้คอนโทรล_กุญแจตู้ล็อคเกอร์.jpg
  ส่วนประกอบของตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้เซอร์กิตบอร์ด ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ไฟฟ้าที่เรารู้จักกัน (Control box / Circruit box / Distribution box) คือ ตู้ที่ใช้ในการใส่อุปกรณ์ไฟฟ...

 • หูปิ่นโต_หูล็อคปิ่นโต_ราคาโรงงาน.jpg
  หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต คืออะไร? หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต (Daw Latch) จริงๆ แล้ว คืออุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ล็อคชิ้นส่วนที่เป็นฝากับกล่องเข้าหากัน แต่ที่เราพบเห็นการใช้งานอุปกรณ...

 • กุญแจตู้ไฟฟ้า_กุญแจล็อคเกอร์_กุญแจกดเด้ง_กุญแจฝังฝา.png
  การเลือกใช้กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้ล็อคเกอร์ มีหลักการพิจารณาอย่างไร กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ กุญแจล็อคเกอร์หรือ กุญแจกล่องเหล็ก (Cam lock / Dash lock) นั้น เป็นกุญแจที่ถูกออก...

 • มือจับฝาตู้_มือดึงลิ้นชัก_มือดึงฝังฝา_ตู้คอนโทรล_ตู้ล็อคเกอร์_6.jpg
  การเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือมือจับฝาตู้ ปกติการเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือ มือจับฝาตู้นั้น ผู้ออกแบบมักจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กับงบประมาณ ซึ่งมือจับในท้องตลาดนั้นมีให้เล...

 • 20180331131023.jpg
  ยางหุ้มในตัวแขวนท่อ มีประโยชน์อย่างไร? ตัวแขวนท่อ ตัวหิ้วท่อ อุปกรณ์แขวนท่อ แคล้มแขวนท่อ (Pipe hanger) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะเป็นสแตนเลสเกรด 304 (ตัวแขวนท่อสแตนเลล...

 • แคลมป์ท่อ แคล้มแขวนท่อ ตัวแขวนท่อ.jpg
  แคลมป์ท่อในระบบงานท่ออุตสาหกรรมมีกี่ประเภท? แคลมป์ (Clamp) หรือ แคล้ม, แคล้มป์ คือ อุปกรณ์สำหรับรัดวัตถุ สำหรับงานระบบท่อนั้น แคลมป์ มีความหมายหมายถึงอุปกรณ์สำหรับรัดท่อ ตัวรัดท่อ...

 • ขาฉิ่งปรับมุม_ขาเครื่องจักรปรับมุม.png
  จะตั้งโต๊ะงานหรือชั้นวางแม่พิมพ์บนพื้นที่ลาดเอียง ควรทำอย่างไร? คิดว่าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาข้างต้นกันมาบ้าง อุตส่าห์ออกแบบเครื่องจักร ผลิตโต๊ะงาน ผลิตชั้นวางของ มาอย่างดีแล้ว แต...

 • fabrication.jpg
  งานสั่งผลิตตามแบบ กับการประยุกต์ใช้สินค้าสำเร็จรูป ปกติแล้วผู้ผลิตที่ทำงานประเภท รับทำงานตามแบบ รับผลิตงานตามแบบ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะงานสั่งทำตามแบบลูกค้านั้น หลายๆ ครั้...

 • 20170610_121637.jpg
  พลาสติกวิศวกรรมนั้นสามารถนำมาผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย ซึ่งกระบวนการผลิตชิ้นงานจากพลาสติกวิศวกรรมนั้นย่อมหนีไม่พ้นการใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิต เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถขึ้นรูปตัว...

 • ขาเครื่องจักร_ขาฉิ่งM16_M20_ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  พื้นอีพ๊อกซี่ หรือพื้นพียู หรือพื้นลามิเนท หรือพื้นกันไฟฟ้าสถิตย์นั้น เป็นพื้นที่ผิวหน้าของพื้นจะเคลือบด้วยวะสกุประเภทอีพ๊อกซี่หรือลามิเนท เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องความสวยงาม ทำความส...

 • ตู้คอนโทรลขึ้นสนิม_กุญแจสแตนเลส.png
  การใช้งานตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่โล่งแจ้งหรือการใช้งานภายนอกอาคารนั้น ผู้ออกแบบและผู้ผลิตควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสภาพอากาศด้วยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะฝน เพราะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้งานม...

 • 137-1371987_ul-listed-fm-approved.png
  เพื่อให้เข้าใจถึงการออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานนั้น ก่อนอื่นวิศวกรผู้ออกแบบรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในงานออกแบบ จำเป็นต้องทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานมาตรฐานที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย...

 • ระบป้องกันอัคคีภัย_ออกแบบระบบดับเพลิง_ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย_1.png
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยมี่ใช้ในประเทศไทย วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการออกแบบระบบดับเพลิงนั้น จำเป็นต้องทราบถึงระเบียบข้อกฏหมายที่เ...

 • ขาปรับระดับเครื่องจักร_ขาฉิ่งเครื่องจักร_ขาฉิ่งสแตนเลส.png
  ปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการเลือกขาปรับระดับเครื่องจักร เมื่อผู้ออกแบบจำเป็นต้องเลือกใช้ขาปรับระดับสำหรับงานหนักนั้น มีหลายปัจจัยหลายปัจจัยที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณา ได้แก่ 1) คว...
Visitors: 155,088