การขึ้นรูปพลาสติก

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก


การขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ 


1. การฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding machine) 

เป็นวิธีการขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกที่กำลังหลอมเหลวเข้าสู่แบบพิมพ์ ด้วยความดันสูง เครื่องจักรที่ใช้ในการนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ วิธีนี้เป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะสามารถขึ้นรูปพลาสติกได้หลากหลายรูปแบบ ต้นทุนไม่สูงมาก เช่น การฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนรถยนต์ ถ้วยถังกะละมังหม้อ หรือฉีดหุ้มเกลียวเป็นขาฉิ่งพลาสติก ขาปรับระดับพลาสติก เป็นต้น การฉีดพลาสติกแบบนี้มีส่วนประกอบสำคัญคือ 

 • ฮอปเปอร์ (Hopper) 
 • อุปกรณ์ส่วนนี้มีลักษณะเป็นกรวยขนาดใหญ่ เป็นส่วนที่ใช้บรรจุเม็ดพลาสติก และสารเติมแต่ง เพื่อป้อนเข้าเครื่องฉีดพลาสติก 
 • กระบอกฉีดและสกรู (Injector and screw) 

 

อุปกรณ์ทั้ง 3 ส่วนเป็นส่วนสำคัญของเครื่องฉีดพลาสติก ทำหน้าที่หลอมเหลวพลาสติก และสร้างแรงดันเพื่อฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ หลักการคือ ตัวกระบอกจะอยู่กับที่ ส่วนต้นของกระบอกเป็นที่ติดตั้งฮอปเปอร์ ตรงส่วนกลางและส่วนปลายของกระบอกจะมีเครื่องให้ความร้อน ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ ปลายของกระบอก จะต่อเข้ากับหัวฉีด ภายในของกระบอกนี้ เป็นสกรูที่มีความยาวสั้นกว่ากระบอกเล็กน้อย มีลักษณะเป็นเกลียวหยาบหมุนป้อนส่วนผสมของพลาสติก ให้เคลื่อนที่เข้าสู่กระบอก สามารถเคลื่อนถอยหลัง และดันกลับ เพื่อเพิ่มแรงดันให้พลาสติกหลอมเหลว ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ 

 

 • หัวฉีด (nozzle) เป็นส่วนต่อปลายกระบอกฉีดพลาสติก เข้ากับช่องทางไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์ หัวฉีดมีรูขนาดเล็ก เพื่อให้พลาสติกหลอมเหลว ไหลผ่านเข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์ ด้วยความรวดเร็ว

 

 • มอเตอร์ขับสกรู (Drived motor) มอเตอร์ขับสกรู อาจเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า หรือมอเตอร์ไฮดรอลิก สำหรับหมุนสกรู และขับดันสกรู เพื่อฉีดพลาสติกที่กำลังหลอมเข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์

 

 • แม่พิมพ์ (mold) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นช่องว่าง ที่มีรูปร่างตามชิ้นงานที่ต้องการผลิต แม่พิมพ์โดยทั่วไปมักออกแบบให้มี 2 ชิ้น เพื่อให้สะดวกต่อการถอดงานออกจากแม่พิมพ์ นอกจากนี้ ต้องมีช่องทางไหลของพลาสติกหลอมเหลวต่อจากหัวฉีด เข้าสู่ช่องว่างในแม่พิมพ์เรียกว่า สปรู (sprue) การผลิตแม่พิมพ์จะผลิตตามแบบของชิ้นงาน ขึ้นรูปชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องจักร CNC และนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์

 

 • ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic clamp unit) ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ซึ่งมักเรียกกันว่า แคล้ม (Clamp) เป็นกลไกสำหรับเปิดและปิดฝาแม่พิมพ์ ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฮดรอลิก อุปกรณ์ส่วนนี้ยังรวมทั้งอุปกรณ์ทำความร้อน เพื่ออุ่นแม่พิมพ์ก่อนฉีด และอุปกรณ์ทำความเย็น เพื่อลดอุณหภูมิแม่พิมพ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์แข็งตัวก่อนถอดออกจากแม่พิมพ์

 

 • ชุดควบคุมกลาง (Central control) เป็นชุดควบคุมเครื่องจักรรวมทุกส่วน ได้แก่ อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ควบคุมความดัน และอุปกรณ์ตั้งเวลา 

 


2. การขึ้นรูปด้วยเครื่องรีดหรือเอกซ์ทรูเดอร์ (Extruder) 

เครื่องจักรที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปพลาสติกด้วยการรีดนี้ มีลักษณะคล้ายกับวิธีแรก แต่แตกต่างกันตรงที่ เอกซ์ทรูเดอร์ ไม่มีส่วนแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ควบ สำหรับแม่พิมพ์ ตรงปลายกระบอกฉีดพลาสติก จะติดตั้ง ดาย (die) ซึ่งมีลักษณะเป็นช่องรีดพลาสติกออกมาเป็นเส้นหรือแผ่น ที่มีรูปหน้าตัดตามรูปดาย การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ สามารถประยุกต์ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ได้มากมาย เช่น ท่อหรือเส้นพลาสติก ถุงพลาสติก ฟิล์ม แผ่น หรือแท่งพลาสติกที่มีรูปหน้าตัดพิเศษ

 

3. การขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ความร้อน 

เครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปพลาสติกในลักษณะนี้ มักมีลักษณะไม่ซับซ้อนนัก และมักเรียกชื่อตามลักษณะวิธีการ คือ 

 • การหล่อแบบพิมพ์แบบลดความดัน (Vacuum molding)
 • การหล่อแบบพิมพ์แบบอัด (Compression molding)
 • การหล่อแบบพิมพ์แบบถ่ายเท (Transfer molding)
 • การหล่อแบบพิมพ์แบบขยายตัวด้วย ความร้อน (Thermalexpansion molding)

 

4.การขึ้นแผ่นด้วยการรีด (Carlendering) 

เป็นการขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยลูกกลิ้ง ชุดละไม่น้อยกว่า 3 ลูกขึ้นไป โดยลูกกลิ้ง 2 ลูกแรก จะมีอุปกรณ์ให้ความร้อน ทำให้พลาสติกอ่อนนิ่ม แล้วถูกอัดรีดออกมาเป็นแผ่น 5.การขึ้นรูปด้วยการจุ่ม (Dipping) 

เป็นการขึ้นรูปอย่างง่าย มักใช้กับพลาสติกชนิดพลาสติซอล เช่น หุ้มด้ามเครื่องมือช่าง 6.การหล่อแบบ (Casting) 

การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ มักนิยมใช้ผลิตงานพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ เช่น เรือเร็ว ตัวถังรถยนต์ ถังเก็บน้ำ รูปปั้น ล้อของรถลากพาเลท รถแฮนด์ลิฟท์ เป็นต้น รวมถึงขึ้นรูปวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกวิศวกรรมต่างๆ ด้วย เช่น Casting Nylon

รถลากพาเลท แฮนด์ลิฟท์ nakano


 • kaizen_CNC_Milling_ทำงานตามแบบ_ไคเซ็น.jpg
  ผู้ประกอบการ SME จะบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างไร? สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME นั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจล้วนมีความสำคัญ เพราะนั้นหมายถึง กำไร-ขา...

 • piping_duct_platform_02.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 1) ครั้งที่แล้วได้พูดเกริ่นถึงการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SME โดยการใช้เทคนิคไคเซ็น และมีการยกตัวอย่างเล็กน้อยให้เห็นภาพ มาต...

 • cnc_milling_jig_edm_31.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 2) บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเทคนิค “เลิก” ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทคนิคง่ายๆ ของการทำไคเซ็นสำหรับผู้ประกอบการ SME สาเหตุที่ “เ...

 • cnc_milling_jig_edm_09.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 3) ได้กล่าวถึงการใช้เทคนิคไปแล้ว 2 เทคนิค นั้นคือ “เลิก” และ “ลด” แต่ถ้าหากไม่ว่าจะ เลิก หรือ ลด ก็...

 • SCM_CNC_Milling_มิลลิ่ง_บริหาร_Supply_Chain.jpg
  ระบบ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้านวัตกรรม ความไม่แน่นอนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้านวัตกรรมทั้งหลาย ฉะนั้นระบบ Supply Chain ที่สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างมีประสิทธิ...

 • CNC_Milling_กลึง_มิลลิ่ง_งานพาร์ท_ชิ้นส่วน.jpg
  มีดตัด มีดกลึง กับอายุการใช้งานที่ควรทราบ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรประเภท CNC ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด ย่อมต้องใช้มีดตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นไปตา...

 • Tool_life_มีดกัด_รับกลึงงาน_ทำงานตามแบบ_CNC.jpg
  การสึกหรอของมีดตัด กับการอายุการใช้งาน การสึกหรอของคมตัดจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า มีดมีการหมดสภาพเกินกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขนาดของการสึกหรอของคมตัดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณอายุการใช้...

 • cnc_laser_cut_bending_02.jpg
  "เหล็ก" เหมือนกัน แต่อาจเข้าใจไม่เหมือนกัน เรามักจะพบว่า "เหล็ก" ที่เราเข้าใจนั้น มีคำที่เรียกในภาษาช่างแตกต่างไปจากศัพท์วิชากรพอสมควร ซึ่งมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิ...

 • Hardened_Steel_ความแข็ง_เหล็ก_โลหะ.jpg
  ความแข็งเหล็กตามมาตรฐานต่างๆ "เหล็ก" เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่้วไป การเลือกใช้เหล็กให้ถูกประเภทมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงคุณภาพของชิ้นงานและต้นทุนการผลิตด้ว...

 • steel_sheet_เหล็กแผ่น_งานเหล็ก_ทำตามแบบ.jpg
  น้ำหนักเหล็กแผ่น เพื่อการประเมินการทำงาน เหล็กแผ่นเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการทำงานโลหะ ประเภทงานเหล็กผลิตตามแบบ เช่น ตู้เหล็ก ชั้นเหล็ก ชั้นวางอุปกรณ์ งานโครงสร้าง แพล็ตฟอร์ม ขาฉิ่ง...

 • EDM_CNC_กัดงาน_พาร์ทโลหะ_งานโลหะ.jpg
  EDM หรือ Electrical Discharged Machine คืออะไร? EDM หรือ Electrical Discharge Machine นั้นหมายถึง เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้...

 • Laser_cutting_ตัดเลเซอร์_ทำงานตามแบบ_พับงาน_พับโลหะ.jpg
  ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser) เลเซอร์ หรือ Laser นั้นย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการอธิบายถึง การกระตุ้นให้รังสีมีการแผ่และมีทิศท...

 • hardening_ชุบแข็ง_เหล็ก_CNC_งานกัด_กลึง_ทำงานตามแบบ.jpg
  การชุบแข็งคืออะไร? (What is the harderning?) การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรนั้น นอกจากจะต้องมีความละเอียดถูกต้องตามแบบกำหนดไว้เพื่อให้สามารถประกอบและใช้งานกันได้พอดีแล้ว จำเป็นต้องพ...

 • costchart3.gif
  ความคุ้มค่าในการลงทุน เราจะพิจารณาจากจุดคุ้มทุนเป็นหลัก สำหรับผู้ประกอบการ SME เรื่องการลงทุนและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะผู้ประกอบการส่วนมากมักมีสายป่านไม่ยาว เงิ...

 • arc_welding.jpg
  การเชื่อมโลหะ (MetalWelding) การเชื่อมโลหะ หมายถึง กรรมวิธีกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้ติดกันอย่างแข็งแรงสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสำคัญในงานโลหะ โดยเฉพาะงานโลหะที่ทำตา...

 • steel_SS400_SKD51_AISI420_SUS304_cnc_milling.jpg
  เหล็กที่ใช้อุตสาหกรรมการผลิต มีอะไรกันบ้าง? เหล็กและเหล็กกล้าสามารถทําการผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ด้วยการผสมวัสดุอื่นๆ ลงไป และการผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) เพื่อให้...

 • steel_cnc_scm41_ss400.jpg
  ต่อจากบทความที่แล้ว เหล็กทำลูกปืน (Bearing Steel : SUJ2) ส่วนประกอบสำคัญ : C = 0.95-1.1%, Ch = 1.3-1.6%, Si = 0.15-0.35%, Mn <0.5% มาตรฐานเทียบเท่า : AISI = 52100, DIN = 3505, ...

 • cad_cam_cnc_ทำงานตามแบบ_งานกลึง_กัด_มิลลิ่ง_milling.jpg
  CNC CAD CAM คืออะไร? การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาขึ้นตามไปด้วย การประยุกต์ใช้ระบบคอมพ...

 • jig_fixture_cnc_milling_edm.jpg
  Jig & Fixture (จิ๊ก และ ฟิกเจอร์) คืออะไร? Jig & Fixture หมายถึง อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการจับยึดช...

 • ip_ratings_พับกล่องเหล็ก_ทำตู้เหล็กตามแบบ.jpg
  มาตรฐาน IP สำหรับตู้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ IP ย่อมาจากIngress Protection Ratingsหมายถึง มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลาย เป็นกา...

 • qcad_cad_2d_cnc_drawing.png
  โปรแกรมสำหรับเขียนแบบฟรีๆ มีอะไรบ้าง? หากถามถึงโปรแกรมเขียน CAD เราย่อมนึกถึงโปรแกรม Autocad ของค่าย Autodesk ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า เกือบทุกคนย่อมต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้เ...

 • กลึงเกลียว_คำนวณเกลียว.JPG
  เกลียว คืออะไร? เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานในลักษณะวนไปรอบๆ แกนงาน ซึ่งจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้ โดยมีระยะทางการวนและระยะห่างของสันหรือร่องที่ี่สม่ำเสมอตลอด...

 • SMT_Cassette_Feeder_Cart_รถเก็บ_รับทำ.JPG
  SMT : Surface Mount Technology คืออะไร? SMT ย่อมาจากคำว่า Surface Mount Technology หมายถึง เทคโนโลยีการผลิตด้วยการวางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน ซึ่งผิวงานที่ว่าจะหมายถึง แผ่น...

 • Ergo010.gif
  การยศาสตร์หรือ เออร์กอนอมิกส์ (ergonomics) เป็นคำมาจากภาษากรีก เกิดจากคำว่า "ergon"ที่หมายถึง "งาน"และคำว่า "nomos"ที่แปลว่า "กฎตามธรรมชาติ" ดังนั้น ergonomics จึงอาจแปลได้ว่าสภาพก...

 • Gantry084_001.jpg
  หนึ่งในปัญหาของผู้ประกอบการรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร งานโลหะ CNC ในกลุ่มงานประเภท JIG หรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในมิติต่างๆ คือการที่จะนำ JIG หรือชิ้นงานนั้นๆ ไปตรวจวัดความถูกต้อ...

 • star wheel.jpg
  ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมการบรรจุ เรามักได้ยินคำว่า Starwheel อยู่บ่อยครั้ง Star wheel (สตาร์วีล) เป็นคำที่ใช้เรียกชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นจานหรือถาด มีการเซ...

 • โครงงาน_โปรเจค_นักศึกษา_CNC.jpg
  โครงงานนักศึกษา หรือโปรเจคนักศึกษา คืออะไร? คิดว่าหลายๆ คนเคยผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษากันมา ผมเองก็เช่นกัน ทั้งชีวิตการเป็นนักศึกษาอาชีวะ, มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที...

 • POM_CNC_Plastic.jpg
  พลาสติก POM กับงาน CNC พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว พลาสติก คือ สารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุ...

 • pipe_tube_ท่ออุตสาหกรรม.jpg
  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุท่อ ในงานท่ออุตสาหกรรมนั้น ผู้ออกแบบระบบท่อจำเป็นต้องเลือกใช้ท่อที่จะติดตั้งให้เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาว่าควรจะใช้ท่อประเภทใดนั้น จะมี 4 ประเด็...

 • star_rotary_filling_wheel.jpg
  เครื่องบรรจุขวดแบบโรตารี่ (Rotary Filling Machine) เครื่องดื่มต่างๆ ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมักจะพบลักษณะบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดอยู่ไม่...

 • surface_grinding2.JPG
  การเจียระไน (Glinding) คืออะไร? การเจียระไน เป็นกระบวนการลำเลียงเศษตัดออกจากชิ้นงานด้วยการขัดสี ซึ่งสารขัดสีจะประกอบรวมกันเป็นล้อหินขัด และนำมาขัดสีที่ผิวงานด้วยความเร็วขอบที่สูงม...

 • Stainless_สแตนเลส_ทำงานตามแบบ_ตามสั่ง.jpg
  สเตนเลส (Stainless) คืออะไร? “สแตนเลส” หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” คือ โลหะเหล็กในกลุ่มที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง โดยสแตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคา...

 • medical-equipment-failure.jpg
  ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุที่ใช้ในงานด้านการแพทย์ เพื่อช่วยหรือประกอบการรักษาผู้ป่วย หรือเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในหน่วยงานด้านการแพทย์ ที่ไม...

 • 23128_Hot-rolled_steel_coil.jpg
  การขึ้นรูปโลหะ เป็นกระบวนการผลิตกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรม เพราะวัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ในกลุ่มโหละนั้น ก่อนจะนำมาใช้งานได้ก็ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรือแปรรูปมาเสียก่อน เช่นเหล็กแผ่นที...

 • adjustable_feet-ขาฉิ่ง-ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  ขาปรับระดับเครื่องจักร หรือขาฉิ่ง คืออะไร? ขาปรับระดับ (Adjustable Feet / Ajustable Foot / Leveling Feet / Leveling Foot) หรือที่เรารู้จักกันในภาษาช่างว่า ขาฉิ่ง นั้น คือ อุปกรณ์ท...

 • gasket_ปะเก็น_seal_ซีล.jpg
  ปะเก็น หรือ Gasket คือ วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น ใช้ประกอบในชิ้นส่วนเพื่อกั้นระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำมาประกบติดกัน หน้าที่ปะเก็นใช้ป้องกันการรั่วไหลของของเหลว (หรือในบาง...

 • จำหน่าย_ขาย_พลาสติกวิศวกรรม_POM_PE_Nylon_Superlene_ABS_07.jpg
  การเลือกใช้พลาสติกวิศวกรรม พลาสติก (Plastic) คือสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติซึ่งพลาสติกทำมาจาก น้ำมันดิบ,ก๊าซธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อปรับปรุ...

 • รถลากพาเลท_HAND_PALLET_TRUCK_FORKLIFT_แฮนด์ลิฟท์_01.jpg
  ส่วนประกอบของรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่รู้เราเรียกกันติดปากว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือ อุปกรณ๋ที่ไว้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยการใ...

 • รถลากพาเลท_แฮนด์ลิฟท์_nakano.jpg
  ชนิดของล้อสำหรับรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่เราเรียกกันว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือเครื่องมือที่ไว้ใช้ลากหรือเคลื่อนย้ายพาเลท หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากจ...

 • IMG_2113Small_zps129ffdcf.jpg
  ความสามารถในการรับน้ำหนักของขาฉิ่ง ขาปรับระดับ ดูจากอะไร? ปกติแล้ว การเลื่อกใช้ขาปรับระดับ (Adjustable foot) ให้เหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากลักษณะของงานและพื้นที่จะวาง ถ้าโครงสร้างของ...

 • adjustable_leveling_foot_feet_ขาฉิ่ง_ขาปรับระดับ_ขาเครื่องจักร_สเตนเลส_เหล็ก_เฟอร์นิเจอร์_ราคาถูก_ขายส่ง_05-resize.jpg
  ขาฉิ่ง หรือขาตั้งเครื่องจักร รับน้ำหนักได้อย่างไร? ในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น มีรูปแบบของขาฉิ่ง / ขาตั้งเครื่องจักร (Adjustable Feet) มากมายหลายแบบ แต่หากสังเกตดูเรามักจะพบว่า ปลายขาฉิ...

 • 1470678354431.jpg
  วัสดุตกแต่งผนังแบบ 3 มิติ คืออะไร? การตกแต่งผนังที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือร้านรวงต่างๆ นั้น แต่ก่อนจะใช้การตกแต่งผนังจากวัสดุจริงๆ เช่น ถ้าต้องการผนังลายอิฐก็จ...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_011-resize.jpg
  การชุบโลหะ คืออะไร? หลายท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานโลหะ คงเคยผ่านตาผ่านหูมาแล้วกับคำว่า "ชุบโลหะ" หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น "ชุบซิงค์" "ชุบอีเอ็น-ชุบ EN" "ชุบโครม 3 - CrII...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_016-resize.JPG
  การรมดำ คืออะไร? รมดำ (Blackening / Black Oxide) คือ การนำวัสดุโลหะประเภทเหล็กมาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ที่จะเปลี่ยนผิวเหล็กไปเป็นสารประกอบในกลุ่มFeO(OH) ...

 • ชุบEN_ชุบนิเกิล_ชุบนิกเกิล_รมดำ_อะโนไดซ์_02.jpg
  การชุบ EN คืออะไร? หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า "ชุบ EN" กันมาบ้าง อาจจะเข้าใจเบื้องต้นว่า คงหมายถึงประเภทของการชุบผิวโลหะแบบหนึ่ง แต่อาจไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดว่า คืออะไร? มีประ...

 • ขาปรับระดับ_M16_M20_ขาฉิ่งเครื่องจักร.jpg
  เครื่องจักรขนาดใหญ่ ใช้ขาปรับระดับแบบใดจึงจะเหมาะสม? เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเครื่องตั้งแต่ 2-5 ตัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CNC เครื่อง SMT เครื่อง Hydrolic Pressing หรืออื่นๆ ...

 • PROD_101_lg.jpg
  เครื่องจักรใหญ่-ตู้สวิทช์บอร์ด-ใช้ขาปรับแบบไหน? โดยปกติแล้วเครื่องจักร หรือตู้ไฟ ตู้สวิทช์บอร์ดที่มีน้ำหนักมากๆ จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งขาปรับระดับ ซึ่งหากมีน้ำหนักมากๆ ผู้ผลิตก็ม...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รมดำเหล็ก_05.jpg
  รมดำทองเหลือง หรือ รมดำทองแดง คืออะไร? รมดำทองเหลือง (Brass Black Oxide) หรือรมดำทองแดง (Copper Black Oxide) คือ การทำให้ผิวโลหะที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเ...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รับรมดำทองเหลือง.jpg
  ทองเหลืองรมดำ หรือ ทองแดงรมดำ ทำไปเพื่ออะไร? เรามักพบเห็นชิ้นงานที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง ที่มีลักษณะเก่าๆ ดูโบราณๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ทองแดงเก่า มักจะมี...

 • ตู้คอนโทรล_กุญแจตู้ล็อคเกอร์.jpg
  ส่วนประกอบของตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้เซอร์กิตบอร์ด ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ไฟฟ้าที่เรารู้จักกัน (Control box / Circruit box / Distribution box) คือ ตู้ที่ใช้ในการใส่อุปกรณ์ไฟฟ...

 • หูปิ่นโต_หูล็อคปิ่นโต_ราคาโรงงาน.jpg
  หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต คืออะไร? หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต (Daw Latch) จริงๆ แล้ว คืออุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ล็อคชิ้นส่วนที่เป็นฝากับกล่องเข้าหากัน แต่ที่เราพบเห็นการใช้งานอุปกรณ...

 • กุญแจตู้ไฟฟ้า_กุญแจล็อคเกอร์_กุญแจกดเด้ง_กุญแจฝังฝา.png
  การเลือกใช้กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้ล็อคเกอร์ มีหลักการพิจารณาอย่างไร กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ กุญแจล็อคเกอร์หรือ กุญแจกล่องเหล็ก (Cam lock / Dash lock) นั้น เป็นกุญแจที่ถูกออก...

 • มือจับฝาตู้_มือดึงลิ้นชัก_มือดึงฝังฝา_ตู้คอนโทรล_ตู้ล็อคเกอร์_6.jpg
  การเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือมือจับฝาตู้ ปกติการเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือ มือจับฝาตู้นั้น ผู้ออกแบบมักจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กับงบประมาณ ซึ่งมือจับในท้องตลาดนั้นมีให้เล...

 • 20180331131023.jpg
  ยางหุ้มในตัวแขวนท่อ มีประโยชน์อย่างไร? ตัวแขวนท่อ ตัวหิ้วท่อ อุปกรณ์แขวนท่อ แคล้มแขวนท่อ (Pipe hanger) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะเป็นสแตนเลสเกรด 304 (ตัวแขวนท่อสแตนเลล...

 • แคลมป์ท่อ แคล้มแขวนท่อ ตัวแขวนท่อ.jpg
  แคลมป์ท่อในระบบงานท่ออุตสาหกรรมมีกี่ประเภท? แคลมป์ (Clamp) หรือ แคล้ม, แคล้มป์ คือ อุปกรณ์สำหรับรัดวัตถุ สำหรับงานระบบท่อนั้น แคลมป์ มีความหมายหมายถึงอุปกรณ์สำหรับรัดท่อ ตัวรัดท่อ...

 • ขาฉิ่งปรับมุม_ขาเครื่องจักรปรับมุม.png
  จะตั้งโต๊ะงานหรือชั้นวางแม่พิมพ์บนพื้นที่ลาดเอียง ควรทำอย่างไร? คิดว่าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาข้างต้นกันมาบ้าง อุตส่าห์ออกแบบเครื่องจักร ผลิตโต๊ะงาน ผลิตชั้นวางของ มาอย่างดีแล้ว แต...

 • fabrication.jpg
  งานสั่งผลิตตามแบบ กับการประยุกต์ใช้สินค้าสำเร็จรูป ปกติแล้วผู้ผลิตที่ทำงานประเภท รับทำงานตามแบบ รับผลิตงานตามแบบ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะงานสั่งทำตามแบบลูกค้านั้น หลายๆ ครั้...

 • 20170610_121637.jpg
  พลาสติกวิศวกรรมนั้นสามารถนำมาผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย ซึ่งกระบวนการผลิตชิ้นงานจากพลาสติกวิศวกรรมนั้นย่อมหนีไม่พ้นการใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิต เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถขึ้นรูปตัว...

 • CNC_Milling_CNC_อะลูมิเนียม_เหล็ก_พลาสติก_ไนลอน_งานนักศึกษา.jpg
  ข้อควรทราบก่อนเริ่มสั่งงาน CNC โลหะ งาน CNC โลหะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CNC เหล็กเกรดต่างๆ (SS400, S45C, S50C, SCM4, SUJ), CNC อะลูมิเนียมเกรดต่างๆ (AL1100, AL2025, AL5025, AL5083,...

 • ขาเครื่องจักร_ขาฉิ่งM16_M20_ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  พื้นอีพ๊อกซี่ หรือพื้นพียู หรือพื้นลามิเนท หรือพื้นกันไฟฟ้าสถิตย์นั้น เป็นพื้นที่ผิวหน้าของพื้นจะเคลือบด้วยวะสกุประเภทอีพ๊อกซี่หรือลามิเนท เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องความสวยงาม ทำความส...

 • ตู้คอนโทรลขึ้นสนิม_กุญแจสแตนเลส.png
  การใช้งานตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่โล่งแจ้งหรือการใช้งานภายนอกอาคารนั้น ผู้ออกแบบและผู้ผลิตควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องสภาพอากาศด้วยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะฝน เพราะปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้งานม...

 • 137-1371987_ul-listed-fm-approved.png
  เพื่อให้เข้าใจถึงการออกแบบระบบดับเพลิงที่ได้มาตรฐานนั้น ก่อนอื่นวิศวกรผู้ออกแบบรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในงานออกแบบ จำเป็นต้องทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานมาตรฐานที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย...

 • ระบป้องกันอัคคีภัย_ออกแบบระบบดับเพลิง_ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย_1.png
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยมี่ใช้ในประเทศไทย วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการออกแบบระบบดับเพลิงนั้น จำเป็นต้องทราบถึงระเบียบข้อกฏหมายที่เ...

 • ขาปรับระดับเครื่องจักร_ขาฉิ่งเครื่องจักร_ขาฉิ่งสแตนเลส.png
  ปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการเลือกขาปรับระดับเครื่องจักร เมื่อผู้ออกแบบจำเป็นต้องเลือกใช้ขาปรับระดับสำหรับงานหนักนั้น มีหลายปัจจัยหลายปัจจัยที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณา ได้แก่ 1) คว...
Visitors: 152,323