การชุบแข็งคืออะไร?

การชุบแข็งคืออะไร? (What is the harderning?)

 

การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรนั้น นอกจากจะต้องมีความละเอียดถูกต้องตามแบบกำหนดไว้เพื่อให้สามารถประกอบและใช้งานกันได้พอดีแล้ว จำเป็นต้องพิจารณาถึงความทนทานในการใช้งานด้วย โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องมีการสัมผัสเสียดสีกันในขณะเคลื่อนที่ ที่มักจะต้องมีผิวที่แข็งทนทานต่อการสึกหรอ และยังต้องมีความทนทานต่อการใช้งานหนักต่างๆ ได้ดีด้วย เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าว จึงมีกรรมวิธีนำเหล็กที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานหนัก มาทำให้ผิวของเหล็กมีความแข็งเพิ่มขึ้น หรือที่เรียกว่า “การชุบแข็ง” นั้นเอง

 

“การชุบแข็ง” จะเมีทั้งวิธีที่ทำให้โครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง (คาร์บอนเพิ่มขึ้น) และวิธีที่นำสารอื่นๆ ที่มีความแข็งกว่ามาทำการเคลือบทับชั้นผิวเหล็ก ซึ่งเราสามาถแบ่งวิธีการชุบแข็งทำได้ 4 วิธี คือ

 • Case Hardening**
 • Nitriding**
 • Flame Hardening
 • Induction Hardening

 

**เฉพาะเหล็กที่ผ่านการชุบแข็งผิวแบบ Case Hardening และ  Nitriding เท่านั้น ที่ผิวเหล็กจะมีองค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 

Case Hardening

การทำ Case Hardening จะนิยมทำในเหล็กประเภท Low – carbon โดยการนำเหล็กไปอบกับสารที่มีปริมาณคาร์บอนสูง ซึ่งอาจเป็นของแข็ง (Solid Carburising), ของเหลว (Liquid Carburising) หรือ ก๊าซ (Gas Carburising) จนมีอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤตบน ผิวของชิ้นงานดังกล่าวจะมีปริมาณคาร์บอนเพิ่มขึ้นจนถึง 0.85% ต่อมาจึงนำไปทำ Heat Treatment อีกทีหนึ่งก็จะได้ชิ้นงานมีผิวแข็งทนทานต่อการ สึกหรอต่างๆ

 

Nitriding

การทำ Nitriding คือ การทำให้ผิวชิ้นงานเกิดเป็นโลหะไนไตร์น โดยการอบชิ้นงานที่ผ่านการทำHeat Treatment มาแล้วในภาชนะปิดที่มีก๊าซแอมโมเนียหมุนเวียน อบจนมีอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องนาน 2 – 4 วัน เพื่อให้แอมโมเนียจะสลายตัวและเกิดก๊าซไฮโดรเจนและไนโตรเจน ก๊าซไนโตรเจนที่เกิดใหม่ๆ นี้จะซึมเข้าไปในผิวชิ้นงานเกิดเป็นโลหะไนไตร์นขึ้น

โลหะที่สามารถทำ Nitriding ได้ดี จะเป็นโลหะผสมพวก Nitralloy  (คาร์บอน 0.2 – 0.5% โครเมียม 1.5% อลูมิเนียม 1% และโมลิบดินัม 0.2%) ซึ่งผิวชิ้นงานจะเกิดเป็นโครเมียม และอลูมิเนียมไนไตรน์ทำให้ผิวแข็งขึ้น โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

 1. ทำ Hardening โดยอบที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส แล้วทำให้เย็นตัวโดยเร็วโดยจุ่มลงในน้ำทันที
 2. ทำ Tempering ที่อุณหภูมิ  650 องศาเซลเซียส
 3. ทำเป็นชิ้นงานหยาบ โดยการนำชิ้นงานมากัด หรือ กลึงหยาบที่ผิว
 4. ทำ Annealing ที่อุณหภูมิ 525 – 550 องศาเซลเซียส นาน 5 ชม. เพื่อลดความเครียดที่เกิดจากข้อ 3
 5. ทำงานตามแบบให้ได้รูปร่างสำเร็จตามการผลิตต่างๆ เช่น กัดงานตามแบบ กลึง EDM Wire Cut 
 6. ทำ Nitridingที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ให้ผิวแข็งประมาณ 1050 – 1100 HV ความลึกของผิวแข็งจะประมาณ 0.25 – 0.90 มม.

** ข้อดีของการชุบผิวแข็ง โดยวิธี Nitriding คือ ชิ้นงานได้ผ่านการทำ Heat – treatment มาก่อนทำ Nitriding จึงไม่มีโอกาสที่ชิ้นงานจะบิดงอหรือแตกร้าว และหลังจากผ่านการทำ Nitriding แล้วจะไม่มีความเครียดภายในเนื้อโลหะ ในขณะที่ผิวชิ้นงานมีลักษณะแข็งมาก คือประมาณ 1050 – 1100 HV และบริเวณที่อยู่ลึกลงไปประมาณ 0.03 – 0.08 มม. จะแข็งมากที่สุด และทนทานต่อการกัดกร่อนต่างๆ ได้ดีมาก

 

Flame Hardening

การทำ Flame Hardening เป็นการใช้เปลว Oxy – Acetylene เผาชิ้นงานจนมิอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤติบน แล้วพ่นละอองน้ำลงไปให้ชิ้นงานเย็นตัวทันที เหล็กกล้าที่จะนำมาทำ Flame Hardening ควรจะมีปริมาณคาร์บอน 0.4 – 0.6 % เพื่อให้ชิ้นงานมีผิวแข็งและมีความทนทานต่อการใช้งานหนัก เหล็กกล้าที่มีปริมาณคาร์บอน 0.45% หลังจากทำ Flame Hardening แล้วจะมีผิวแข็งประมาณ 600 – 650HV และความลึกของผิวแข็งนี้จะประมาณ 3.0 – 3.8 มม.

 

Induction Hardening

การทำ Induction Hardening เป็นการให้ความร้อนผิวชิ้นงานอย่างรวดเร็วโดยใช้กระแสไฟฟ้าความถี่สูงจ่ายเข้าชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานมีอุณหภูมิเหนือจุดวิกฤติบนภายในเวลา 3 – 5 วินาที แล้วทำให้เย็นตัวทันทีโดยการพ่นละอองน้ำลงไป ความลึกของผิวชุบแข็งที่ได้มีค่าประมาณ 3.2 มม. เหล็กกล้าที่จะนำมาทำ Induction Hardening ควรมีปริมาณคาร์บอน 0.4 – 0.6% วิธีนี้ถ้าควบคุมเวลาที่ใช้ในการชุบแข็งให้ได้ตามกำหนดแล้ว การที่ผลึกจะขยายขนาดขึ้น หรือเกิดการบิดงอของชิ้นงานหรือเกิด Decarburisation จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้น 

 

 


 • kaizen_CNC_Milling_ทำงานตามแบบ_ไคเซ็น.jpg
  ผู้ประกอบการ SME จะบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างไร? สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME นั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำธุรกิจล้วนมีความสำคัญ เพราะนั้นหมายถึง กำไร-ขา...

 • piping_duct_platform_02.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 1) ครั้งที่แล้วได้พูดเกริ่นถึงการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SME โดยการใช้เทคนิคไคเซ็น และมีการยกตัวอย่างเล็กน้อยให้เห็นภาพ มาต...

 • cnc_milling_jig_edm_31.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 2) บทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงเทคนิค “เลิก” ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทคนิคง่ายๆ ของการทำไคเซ็นสำหรับผู้ประกอบการ SME สาเหตุที่ “เ...

 • cnc_milling_jig_edm_09.jpg
  บริหารต้นทุนการผลิตด้วยเทคนิค "เลิก-ลด-เปลี่ยน" (ตอนที่ 3) ได้กล่าวถึงการใช้เทคนิคไปแล้ว 2 เทคนิค นั้นคือ “เลิก” และ “ลด” แต่ถ้าหากไม่ว่าจะ เลิก หรือ ลด ก็...

 • SCM_CNC_Milling_มิลลิ่ง_บริหาร_Supply_Chain.jpg
  ระบบ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้านวัตกรรม ความไม่แน่นอนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้านวัตกรรมทั้งหลาย ฉะนั้นระบบ Supply Chain ที่สามารถตอบสนองตลาดได้อย่างมีประสิทธิ...

 • CNC_Milling_กลึง_มิลลิ่ง_งานพาร์ท_ชิ้นส่วน.jpg
  มีดตัด มีดกลึง กับอายุการใช้งานที่ควรทราบ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรประเภท CNC ไม่ว่าจะเป็นการกลึง การกัด ย่อมต้องใช้มีดตัดในการขึ้นรูปชิ้นงานให้เป็นไปตา...

 • Tool_life_มีดกัด_รับกลึงงาน_ทำงานตามแบบ_CNC.jpg
  การสึกหรอของมีดตัด กับการอายุการใช้งาน การสึกหรอของคมตัดจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า มีดมีการหมดสภาพเกินกว่าที่กำหนดไว้ ซึ่งขนาดของการสึกหรอของคมตัดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณอายุการใช้...

 • cnc_laser_cut_bending_02.jpg
  "เหล็ก" เหมือนกัน แต่อาจเข้าใจไม่เหมือนกัน เรามักจะพบว่า "เหล็ก" ที่เราเข้าใจนั้น มีคำที่เรียกในภาษาช่างแตกต่างไปจากศัพท์วิชากรพอสมควร ซึ่งมักจะสร้างความสับสนและไม่เข้าใจภาษาเทคนิ...

 • Hardened_Steel_ความแข็ง_เหล็ก_โลหะ.jpg
  ความแข็งเหล็กตามมาตรฐานต่างๆ "เหล็ก" เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่้วไป การเลือกใช้เหล็กให้ถูกประเภทมีความสำคัญอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงคุณภาพของชิ้นงานและต้นทุนการผลิตด้ว...

 • steel_sheet_เหล็กแผ่น_งานเหล็ก_ทำตามแบบ.jpg
  น้ำหนักเหล็กแผ่น เพื่อการประเมินการทำงาน เหล็กแผ่นเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการทำงานโลหะ ประเภทงานเหล็กผลิตตามแบบ เช่น ตู้เหล็ก ชั้นเหล็ก ชั้นวางอุปกรณ์ งานโครงสร้าง แพล็ตฟอร์ม ขาฉิ่ง...

 • EDM_CNC_กัดงาน_พาร์ทโลหะ_งานโลหะ.jpg
  EDM หรือ Electrical Discharged Machine คืออะไร? EDM หรือ Electrical Discharge Machine นั้นหมายถึง เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยหลักการทำงานของกระแสไฟฟ้ามีความต่างศักย์สูง โดยการปล่อยให้...

 • Laser_cutting_ตัดเลเซอร์_ทำงานตามแบบ_พับงาน_พับโลหะ.jpg
  ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser) เลเซอร์ หรือ Laser นั้นย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการอธิบายถึง การกระตุ้นให้รังสีมีการแผ่และมีทิศท...

 • costchart3.gif
  ความคุ้มค่าในการลงทุน เราจะพิจารณาจากจุดคุ้มทุนเป็นหลัก สำหรับผู้ประกอบการ SME เรื่องการลงทุนและได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะผู้ประกอบการส่วนมากมักมีสายป่านไม่ยาว เงิ...

 • arc_welding.jpg
  การเชื่อมโลหะ (MetalWelding) การเชื่อมโลหะ หมายถึง กรรมวิธีกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้ติดกันอย่างแข็งแรงสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสำคัญในงานโลหะ โดยเฉพาะงานโลหะที่ทำตา...

 • steel_SS400_SKD51_AISI420_SUS304_cnc_milling.jpg
  เหล็กที่ใช้อุตสาหกรรมการผลิต มีอะไรกันบ้าง? เหล็กและเหล็กกล้าสามารถทําการผลิตด้วยกรรมวิธีต่างๆ ได้ด้วยการผสมวัสดุอื่นๆ ลงไป และการผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) เพื่อให้...

 • steel_cnc_scm41_ss400.jpg
  ต่อจากบทความที่แล้ว เหล็กทำลูกปืน (Bearing Steel : SUJ2) ส่วนประกอบสำคัญ : C = 0.95-1.1%, Ch = 1.3-1.6%, Si = 0.15-0.35%, Mn <0.5% มาตรฐานเทียบเท่า : AISI = 52100, DIN = 3505, ...

 • cad_cam_cnc_ทำงานตามแบบ_งานกลึง_กัด_มิลลิ่ง_milling.jpg
  CNC CAD CAM คืออะไร? การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีตมากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมาขึ้นตามไปด้วย การประยุกต์ใช้ระบบคอมพ...

 • jig_fixture_cnc_milling_edm.jpg
  Jig & Fixture (จิ๊ก และ ฟิกเจอร์) คืออะไร? Jig & Fixture หมายถึง อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อการทำงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ในการจับยึดช...

 • ip_ratings_พับกล่องเหล็ก_ทำตู้เหล็กตามแบบ.jpg
  มาตรฐาน IP สำหรับตู้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ IP ย่อมาจากIngress Protection Ratingsหมายถึง มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลาย เป็นกา...

 • qcad_cad_2d_cnc_drawing.png
  โปรแกรมสำหรับเขียนแบบฟรีๆ มีอะไรบ้าง? หากถามถึงโปรแกรมเขียน CAD เราย่อมนึกถึงโปรแกรม Autocad ของค่าย Autodesk ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า เกือบทุกคนย่อมต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้เ...

 • กลึงเกลียว_คำนวณเกลียว.JPG
  เกลียว คืออะไร? เกลียว (Thread) หมายถึงสันหรือร่องที่เกิดขึ้นบนผิวงานในลักษณะวนไปรอบๆ แกนงาน ซึ่งจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้ โดยมีระยะทางการวนและระยะห่างของสันหรือร่องที่ี่สม่ำเสมอตลอด...

 • SMT_Cassette_Feeder_Cart_รถเก็บ_รับทำ.JPG
  SMT : Surface Mount Technology คืออะไร? SMT ย่อมาจากคำว่า Surface Mount Technology หมายถึง เทคโนโลยีการผลิตด้วยการวางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน ซึ่งผิวงานที่ว่าจะหมายถึง แผ่น...

 • Ergo010.gif
  การยศาสตร์หรือ เออร์กอนอมิกส์ (ergonomics) เป็นคำมาจากภาษากรีก เกิดจากคำว่า "ergon"ที่หมายถึง "งาน"และคำว่า "nomos"ที่แปลว่า "กฎตามธรรมชาติ" ดังนั้น ergonomics จึงอาจแปลได้ว่าสภาพก...

 • Gantry084_001.jpg
  หนึ่งในปัญหาของผู้ประกอบการรับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร งานโลหะ CNC ในกลุ่มงานประเภท JIG หรือชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในมิติต่างๆ คือการที่จะนำ JIG หรือชิ้นงานนั้นๆ ไปตรวจวัดความถูกต้อ...

 • star wheel.jpg
  ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมการบรรจุ เรามักได้ยินคำว่า Starwheel อยู่บ่อยครั้ง Star wheel (สตาร์วีล) เป็นคำที่ใช้เรียกชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นจานหรือถาด มีการเซ...

 • โครงงาน_โปรเจค_นักศึกษา_CNC.jpg
  โครงงานนักศึกษา หรือโปรเจคนักศึกษา คืออะไร? คิดว่าหลายๆ คนเคยผ่านชีวิตการเป็นนักศึกษากันมา ผมเองก็เช่นกัน ทั้งชีวิตการเป็นนักศึกษาอาชีวะ, มหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย สิ่งหนึ่งที...

 • POM_CNC_Plastic.jpg
  พลาสติก POM กับงาน CNC พลาสติก (Plastic) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว พลาสติก คือ สารประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุ...

 • pipe_tube_ท่ออุตสาหกรรม.jpg
  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัสดุท่อ ในงานท่ออุตสาหกรรมนั้น ผู้ออกแบบระบบท่อจำเป็นต้องเลือกใช้ท่อที่จะติดตั้งให้เหมาะสม ซึ่งการพิจารณาว่าควรจะใช้ท่อประเภทใดนั้น จะมี 4 ประเด็...

 • star_rotary_filling_wheel.jpg
  เครื่องบรรจุขวดแบบโรตารี่ (Rotary Filling Machine) เครื่องดื่มต่างๆ ที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งมักจะพบลักษณะบรรจุภัณฑ์ในท้องตลาดอยู่ไม่...

 • surface_grinding2.JPG
  การเจียระไน (Glinding) คืออะไร? การเจียระไน เป็นกระบวนการลำเลียงเศษตัดออกจากชิ้นงานด้วยการขัดสี ซึ่งสารขัดสีจะประกอบรวมกันเป็นล้อหินขัด และนำมาขัดสีที่ผิวงานด้วยความเร็วขอบที่สูงม...

 • Plastic ploymer production.jpg
  การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก การขึ้นรูปชิ้นงานที่ทำจากพลาสติกนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ 1. การฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ (Injection molding machine)เป็นวิธีการขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกที่กำลังห...

 • Stainless_สแตนเลส_ทำงานตามแบบ_ตามสั่ง.jpg
  สเตนเลส (Stainless) คืออะไร? “สแตนเลส” หรือที่รู้จักกันในชื่อทางการว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” คือ โลหะเหล็กในกลุ่มที่มีความต้านทานการกัดกร่อนสูง โดยสแตนเลสเป็นโลหะผสมระหว่างเหล็กและคา...

 • medical-equipment-failure.jpg
  ครุภัณฑ์การแพทย์ คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือวัสดุที่ใช้ในงานด้านการแพทย์ เพื่อช่วยหรือประกอบการรักษาผู้ป่วย หรือเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในหน่วยงานด้านการแพทย์ ที่ไม...

 • 23128_Hot-rolled_steel_coil.jpg
  การขึ้นรูปโลหะ เป็นกระบวนการผลิตกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรม เพราะวัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ในกลุ่มโหละนั้น ก่อนจะนำมาใช้งานได้ก็ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรือแปรรูปมาเสียก่อน เช่นเหล็กแผ่นที...

 • adjustable_feet-ขาฉิ่ง-ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  ขาปรับระดับเครื่องจักร หรือขาฉิ่ง คืออะไร? ขาปรับระดับ (Adjustable Feet / Ajustable Foot / Leveling Feet / Leveling Foot) หรือที่เรารู้จักกันในภาษาช่างว่า ขาฉิ่ง นั้น คือ อุปกรณ์ท...

 • gasket_ปะเก็น_seal_ซีล.jpg
  ปะเก็น หรือ Gasket คือ วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น ใช้ประกอบในชิ้นส่วนเพื่อกั้นระหว่างหน้าสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำมาประกบติดกัน หน้าที่ปะเก็นใช้ป้องกันการรั่วไหลของของเหลว (หรือในบาง...

 • จำหน่าย_ขาย_พลาสติกวิศวกรรม_POM_PE_Nylon_Superlene_ABS_07.jpg
  การเลือกใช้พลาสติกวิศวกรรม พลาสติก (Plastic) คือสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้แทนวัสดุธรรมชาติซึ่งพลาสติกทำมาจาก น้ำมันดิบ,ก๊าซธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเพื่อปรับปรุ...

 • รถลากพาเลท_HAND_PALLET_TRUCK_FORKLIFT_แฮนด์ลิฟท์_01.jpg
  ส่วนประกอบของรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่รู้เราเรียกกันติดปากว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือ อุปกรณ๋ที่ไว้เคลื่อนย้ายพาเลทหรือวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยการใ...

 • รถลากพาเลท_แฮนด์ลิฟท์_nakano.jpg
  ชนิดของล้อสำหรับรถลากพาเลท รถลากพาเลท (Hand Pallet Truck) หรือที่เราเรียกกันว่า แฮนด์ลิฟท์ (Hand Lift) นั้น คือเครื่องมือที่ไว้ใช้ลากหรือเคลื่อนย้ายพาเลท หรือวัตถุที่มีน้ำหนักมากจ...

 • IMG_2113Small_zps129ffdcf.jpg
  ความสามารถในการรับน้ำหนักของขาฉิ่ง ขาปรับระดับ ดูจากอะไร? ปกติแล้ว การเลื่อกใช้ขาปรับระดับ (Adjustable foot) ให้เหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากลักษณะของงานและพื้นที่จะวาง ถ้าโครงสร้างของ...

 • adjustable_leveling_foot_feet_ขาฉิ่ง_ขาปรับระดับ_ขาเครื่องจักร_สเตนเลส_เหล็ก_เฟอร์นิเจอร์_ราคาถูก_ขายส่ง_05-resize.jpg
  ขาฉิ่ง หรือขาตั้งเครื่องจักร รับน้ำหนักได้อย่างไร? ในแวดวงอุตสาหกรรมนั้น มีรูปแบบของขาฉิ่ง / ขาตั้งเครื่องจักร (Adjustable Feet) มากมายหลายแบบ แต่หากสังเกตดูเรามักจะพบว่า ปลายขาฉิ...

 • 1470678354431.jpg
  วัสดุตกแต่งผนังแบบ 3 มิติ คืออะไร? การตกแต่งผนังที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม หรือร้านรวงต่างๆ นั้น แต่ก่อนจะใช้การตกแต่งผนังจากวัสดุจริงๆ เช่น ถ้าต้องการผนังลายอิฐก็จ...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_011-resize.jpg
  การชุบโลหะ คืออะไร? หลายท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานโลหะ คงเคยผ่านตาผ่านหูมาแล้วกับคำว่า "ชุบโลหะ" หรืออาจจะเฉพาะเจาะจงลงไปอีก เช่น "ชุบซิงค์" "ชุบอีเอ็น-ชุบ EN" "ชุบโครม 3 - CrII...

 • ชุบโลหะ_ชุบเหล็ก_EN_CR3_CRIII_รมดำ_ชุบซิงค์_ซิงค์รุ้ง_016-resize.JPG
  การรมดำ คืออะไร? รมดำ (Blackening / Black Oxide) คือ การนำวัสดุโลหะประเภทเหล็กมาผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อให้เกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ที่จะเปลี่ยนผิวเหล็กไปเป็นสารประกอบในกลุ่มFeO(OH) ...

 • ชุบEN_ชุบนิเกิล_ชุบนิกเกิล_รมดำ_อะโนไดซ์_02.jpg
  การชุบ EN คืออะไร? หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า "ชุบ EN" กันมาบ้าง อาจจะเข้าใจเบื้องต้นว่า คงหมายถึงประเภทของการชุบผิวโลหะแบบหนึ่ง แต่อาจไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดว่า คืออะไร? มีประ...

 • ขาปรับระดับ_M16_M20_ขาฉิ่งเครื่องจักร.jpg
  เครื่องจักรขนาดใหญ่ ใช้ขาปรับระดับแบบใดจึงจะเหมาะสม? เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักเครื่องตั้งแต่ 2-5 ตัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CNC เครื่อง SMT เครื่อง Hydrolic Pressing หรืออื่นๆ ...

 • PROD_101_lg.jpg
  เครื่องจักรใหญ่-ตู้สวิทช์บอร์ด-ใช้ขาปรับแบบไหน? โดยปกติแล้วเครื่องจักร หรือตู้ไฟ ตู้สวิทช์บอร์ดที่มีน้ำหนักมากๆ จำเป็นจะต้องมีการติดตั้งขาปรับระดับ ซึ่งหากมีน้ำหนักมากๆ ผู้ผลิตก็ม...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รมดำเหล็ก_05.jpg
  รมดำทองเหลือง หรือ รมดำทองแดง คืออะไร? รมดำทองเหลือง (Brass Black Oxide) หรือรมดำทองแดง (Copper Black Oxide) คือ การทำให้ผิวโลหะที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง เกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนเ...

 • ทองเหลืองรมดำ_ทองแดงรมดำ_รับรมดำทองเหลือง.jpg
  ทองเหลืองรมดำ หรือ ทองแดงรมดำ ทำไปเพื่ออะไร? เรามักพบเห็นชิ้นงานที่เป็นทองเหลือง หรือทองแดง ที่มีลักษณะเก่าๆ ดูโบราณๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ทองแดงเก่า มักจะมี...

 • ตู้คอนโทรล_กุญแจตู้ล็อคเกอร์.jpg
  ส่วนประกอบของตู้คอนโทรลไฟฟ้า ตู้คอนโทรล ตู้เซอร์กิตบอร์ด ตู้สวิทช์บอร์ด หรือตู้ไฟฟ้าที่เรารู้จักกัน (Control box / Circruit box / Distribution box) คือ ตู้ที่ใช้ในการใส่อุปกรณ์ไฟฟ...

 • หูปิ่นโต_หูล็อคปิ่นโต_ราคาโรงงาน.jpg
  หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต คืออะไร? หูล็อคปิ่นโต หรือ หูปิ่นโต (Daw Latch) จริงๆ แล้ว คืออุปกรณ์จับยึดเพื่อใช้ล็อคชิ้นส่วนที่เป็นฝากับกล่องเข้าหากัน แต่ที่เราพบเห็นการใช้งานอุปกรณ...

 • กุญแจตู้ไฟฟ้า_กุญแจล็อคเกอร์_กุญแจกดเด้ง_กุญแจฝังฝา.png
  การเลือกใช้กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ ตู้ล็อคเกอร์ มีหลักการพิจารณาอย่างไร กุญแจสำหรับตู้ไฟฟ้า หรือ กุญแจล็อคเกอร์หรือ กุญแจกล่องเหล็ก (Cam lock / Dash lock) นั้น เป็นกุญแจที่ถูกออก...

 • มือจับฝาตู้_มือดึงลิ้นชัก_มือดึงฝังฝา_ตู้คอนโทรล_ตู้ล็อคเกอร์_6.jpg
  การเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือมือจับฝาตู้ ปกติการเลือกใช้มือดึงลิ้นชัก หรือ มือจับฝาตู้นั้น ผู้ออกแบบมักจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน กับงบประมาณ ซึ่งมือจับในท้องตลาดนั้นมีให้เล...

 • 20180331131023.jpg
  ยางหุ้มในตัวแขวนท่อ มีประโยชน์อย่างไร? ตัวแขวนท่อ ตัวหิ้วท่อ อุปกรณ์แขวนท่อ แคล้มแขวนท่อ (Pipe hanger) ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะเป็นสแตนเลสเกรด 304 (ตัวแขวนท่อสแตนเลล...

 • แคลมป์ท่อ แคล้มแขวนท่อ ตัวแขวนท่อ.jpg
  แคลมป์ท่อในระบบงานท่ออุตสาหกรรมมีกี่ประเภท? แคลมป์ (Clamp) หรือ แคล้ม, แคล้มป์ คือ อุปกรณ์สำหรับรัดวัตถุ สำหรับงานระบบท่อนั้น แคลมป์ มีความหมายหมายถึงอุปกรณ์สำหรับรัดท่อ ตัวรัดท่อ...

 • ขาฉิ่งปรับมุม_ขาเครื่องจักรปรับมุม.png
  จะตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่ลาดเอียง ควรทำอย่างไร? จะตั้งโต๊ะงานหรือชั้นวางแม่พิมพ์บนพื้นที่ลาดเอียง ควรทำอย่างไร? คิดว่าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาข้างต้นกันมาบ้าง อุตส่าห์ออกแบบเครื่อ...

 • fabrication.jpg
  งานสั่งผลิตตามแบบ กับการประยุกต์ใช้สินค้าสำเร็จรูป ปกติแล้วผู้ผลิตที่ทำงานประเภท รับทำงานตามแบบ รับผลิตงานตามแบบ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะงานสั่งทำตามแบบลูกค้านั้น หลายๆ ครั้...

 • 20170610_121637.jpg
  พลาสติกวิศวกรรมนั้นสามารถนำมาผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย ซึ่งกระบวนการผลิตชิ้นงานจากพลาสติกวิศวกรรมนั้นย่อมหนีไม่พ้นการใช้เครื่องจักร CNC ในการผลิต เพราะเป็นกระบวนการที่สามารถขึ้นรูปตัว...

 • CNC_Milling_CNC_อะลูมิเนียม_เหล็ก_พลาสติก_ไนลอน_งานนักศึกษา.jpg
  ข้อควรทราบก่อนเริ่มสั่งงาน CNC โลหะ งาน CNC โลหะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น CNC เหล็กเกรดต่างๆ (SS400, S45C, S50C, SCM4, SUJ), CNC อะลูมิเนียมเกรดต่างๆ (AL1100, AL2025, AL5025, AL5083,...

 • ขาเครื่องจักร_ขาฉิ่งM16_M20_ขาปรับระดับเครื่องจักร.jpg
  พื้นอีพ๊อกซี่ หรือพื้นพียู หรือพื้นลามิเนท หรือพื้นกันไฟฟ้าสถิตย์นั้น เป็นพื้นที่ผิวหน้าของพื้นจะเคลือบด้วยวะสกุประเภทอีพ๊อกซี่หรือลามิเนท เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องความสวยงาม ทำความส...
Visitors: 101,130